March 30, 2020

D’acord amb l’evolució de la situació epidemiològica provocada pel COVID-19, les proves de llengua catalana de l’Institut Ramon Llull corresponents a la convocatòria del mes de maig de 2020 queden ajornades fins a nova data a partir del mes de setembre de 2020.

En conse...