top of page

Concurs IRLats 2017


Unes 150 universitats de tot el món promouen els estudis de llengua i cultura catalanes. L’Institut Ramon Llull convida els estudiants de català de fora del domini lingüístic a participar al Concurs IRLats 2017. Aquest concurs vol incentivar la creativitat en llengua catalana entre els estudiants que no tenen el català com a primera llengua.


Mes informacio a:

http://www.llull.cat/catala/aprendre_catala/irlats_bases.cfm


bottom of page